Prejsť na obsah

Kontakt

hotlineHotline 0910 96 96 01
(denne 7:30 - 22:00)

Otázky a odpovede v centre podpory

Odpovede na vaše otázky nájdete rýchlo v centre podpory WebHouse na https://pomoc.webhouse.sk.

Kontaktné informácie

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika

Telefón
033/29 33 500 (pondelok - piatok 7:30 - 16:00 hod.)

Fax
033/29 33 543

E-mail
webhouse@webhouse.sk - hotline, technické záležitosti
faktury@webhouse.sk - platby, faktúry, upomienky

Fakturačné údaje
IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ DPH: SK2022329705
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s. - IBAN SK98 1100 0000 0026 2380 5672, BIC/SWIFT: TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. - IBAN: SK28 0900 0000 0002 8486 0757, BIC/SWIFT: GIBASKBX
VÚB, a.s. - IBAN: SK55 0200 0000 0022 7317 7855, BIC/SWIFT: SUBASKBX

Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1.

Kontaktujte nás