Prejsť na obsah

Garancia 100 % dostupnosti

Náš hosting je ideálny pre zákazníkov, ktorí potrebujú, aby ich webstránky boli k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku. Preto sa na našich serveroch určite nestretnete s niekoľkohodinovými, či dokonca niekoľkodňovými výpadkami, ako je to bežné inde.

Podmienky garancie

Garancia 100 % dostupnosti zahŕňa každú neplánovanú nedostupnosť webového servera, s výnimkou, keď je nedostupnosť:

  • kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
  • spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a našimi servermi,
  • spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
  • spôsobená vyššou mocou (prírodnou katastrofou, extrémnym počasím, teroristickým útokom a pod.)

Predplatené obdobie sa pri uplatnení 100 % garancie predlžuje o 1000-násobok dĺžky trvania samotného výpadku.

Dĺžka výpadku sa počíta od nahlásenia výpadku zákazníkom (e-mailom, telefonicky alebo vyplnením zákazníckej požiadavky na našom portáli) po odstránenie problému. Predplatené obdobie sa v rámci garancie môže predĺžiť najviac o 1 rok, ak je výpadok dlhší ako 12 hodín, resp. o 3 mesiace, ak je výpadok kratší ako 12 hodín.

Kompletné podmienky garancie 100 % dostupnosti nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

1