Prejsť na obsah

Domény

Rezervácia exspirovanej domény ynsft.sk

Doména ynsft.sk momentálne nie je voľná. Je však po exspirácii, a to dáva reálnu možnosť, že by sa onedlho mohla uvoľniť. Ponúkame Vám preto jej rezerváciu.

Všeobecné podmienky rezervácie exspirovaných domén

  • Rezervácia exspirovaných domén s koncovkou .SK je platená služba spoločnosti WebHouse. Služba spočíva v priebežnom monitorovaní dostupnosti registrácie domény a pokusoch o jej bezodkladnú registráciu v prípade, že sa uvoľní z databázy registra domén a bude možné ju zaregistrovať.
  • Zákazník si objednáva rezerváciu výhradne prostredníctvom na to určeného objednávkového formulára. Žiadosti zaslané iným spôsobom nie sú akceptované.
  • Zákazník je povinný vopred uhradiť poplatok za rezerváciu domény vo výške 16,50 € bez DPH (19,80 € vrátane DPH). Zákazník súhlasí s tým, že WebHouse začne poskytovať túto službu v okamihu úhrady poplatku, t. j. pripísania poplatku na účet spoločnosti WebHouse. Zároveň berie na vedomie, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa služba začala poskytovať.
  • Poplatok za rezerváciu domény je nevratný, t. j. zákazník nemá nárok na jeho vrátenie zo žiadneho dôvodu (napr. ak medzičasom zmení úmysel doménu registrovať, ak sa objednaná doména neuvoľní na registráciu, a pod.). Zákazník má však pred zaregistrovaním rezervovanej domény právo použiť zaplatený poplatok na rezerváciu alebo registráciu ľubovoľnej inej .SK domény. Zákazník môže zmeniť doménu, ktorú si chce zarezervovať, kedykoľvek e-mailovou požiadavkou alebo v Setupe
  • WebHouse vynaloží všetko úsilie, aby pre zákazníka zaregistroval objednanú doménu, akonáhle bude uvoľnená a bude možné ju registrovať.
  • O úspešnej registrácii objednanej domény je zákazník informovaný e-mailom. Doména sa zaregistruje na obdobie 1 roka. Zákazník si môže predĺžiť registráciu o ďalšie obdobie.
  • WebHouse umožňuje rezerváciu exspirovanej domény najviac jednému zákazníkovi, t. j. nemôže nastať prípad, aby si rovnakú doménu zarezervovali viacerí zákazníci súčasne.
  • Zákazník, ktorý si zarezervoval doménu a táto bola úspešne zaregistrovaná, má možnosť doménu prevádzkovať na serveroch spoločnosti WebHouse, alebo kdekoľvek inde.
  • WebHouse nezodpovedá za úspešnosť registrácie objednanej exspirovanej domény, keďže vzhľadom na platné pravidlá registrácie nemôže garantovať, že objednaná doména bude s istotou zaregistrovaná pre zákazníka.
  • WebHouse si vyhradzuje právo objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade však musí o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.